Slovanské kolo roku, bohyně, archetypy, živly, rituály, obřady

Bohyně Meluzína – živel vzduch – zimní slunovrat

Bohyně Zornička (Zora, Devana) – archetyp Panna – hromnice

Bohyně Vesna – živel oheň – jarní rovnodennost

Bohyně Lada – archetyp Milenka – Máje, čarodějnice

Bohyně Bela (Rusalka) – živel voda – letní slunovrat

Bohyně Roda (Živa) – archetyp Matka – dožínky

Bohyně Mokoš – živel zem – podzimní rovnodennost

Bohyně Morena (Morana) – archetyp stařena – dušičky

Bohyně středu všehomíra Živena (Libuše)

Archetyp PANNA – probuzení mladého děvčete, které svou divokostí probudí naší energii a možnosti nových začátků.

Rituál Menarche – uctění první menstruace. Moonlodge a sdílení pomáhá přepisovat staré nefunkční vzorce a představy sama o sobě. Oslavujeme naše lůno a vzpomínáme na moudrost a krásu našeho těla.

Archetyp MILENKA – probuzení smyslnosti, sexuality, krásy, lásky. Téma nastavování hranic, léčení sexuality, žití všemi smysly. Uctění lůna a přijetí svého těla jako chrámu. 

Rituál svatby 

Archetyp MATKA – oslava velké matky, která žije bez podmínek, vyživuje a oplývá hojností. Procesy odpouštění, děkování a zhmotňování našich záměrů.
Rituály předporodní, porodní, poporodní, uvítání do života, ztráta děťátka.

Archetyp VĚDMA – přivolání vědmy, moudré ženy, která skrze pravdu a lásku pomůže očistit náš život od všeho starého a nefunkčního (programy, přesvědčení), vše co nás drží zpět abychom mohly kráčet cestou lásky a pravdivosti.
Rituál smrti a znovuzrození.

Spojení se Živenou – bohyní středu, uctění všech bohyň v sobě, přijetí archetypů, propojení živlů. Oslava společné cesty vzpomenutí si na bohyni středu a rovnováhy v sobě.

Živel VZDUCH – bohyně dechu života a prázdnoty, z které se všechno rodí. Spojení s linií předků a její léčení. Rituál předků a napojení se na rod.

Živel OHEŇ – probudí vášeň, odvahu, živost, zářivost a světlo naší duše. Naučíme se uvolňovat emoce. Rituály propuštění starého a transformaci či obnovení, rituál na posilnění odvahy, rituál hledání vize (cesty).

Živel VODA – oslavení bohyně vody a všech emocí, její nekonečný soucit smývá bolest, pocity viny, studu, nedostatku, malosti. Rituál odpuštění, smývání, požehnání a očištění, rituál přijetí spirituálního jména.

Živel ZEMĚ – zavolání bohyně země, aby nás hluboce spojila s posvátnou krajinou, která je jejím tělem, aby zakořenila naše záměry a spojila nás s moudrostí našeho těla. Témata otevření se hojnosti. Rituál uctění těla a připomenutí archetypu Královny (uctění žen v období přechodu)

Vytváření a provázení oslavami kola roku (slunovraty, rovnodennosti, hromnice, máje, dožínky, dušičky).

Rituály vás provedou:

Oslavy kola roku, potní chýše, firewalking a přechodové rituály pro muže, v propojení s Michalem Seifertem.